Nydalsveien 33 Hotellet

Sykkelstasjonen står på sykkelparkeringen ved siden av Radisson Blue hotellet.

Her finner du verktøy for grunnleggende reparasjoner av sykkelen og en sykkelpumpe.