Om Nydalen

Nydalen er kun 11 minutter unna Oslo sentrum og er med sine unike kvaliteter et meget attraktivt sted å jobbe, bo og studere.

Det er i dag ca 30 000 som bor, jobber eller studerer her, og Nydalen har blitt et attraktivt og levende sentrum for bydel Nordre Aker i Oslo. Kombinasjonen av urbane og landlige kvaliteter gjør Nydalen til noe helt unikt. Det ligger sentralt – kun 11 minutter unna sentrum, men du har samtidig flotte turløyper, badeplasser og grøntområder rett utenfor døren. Her finner du koselige spisesteder og alt du måtte trenge av servicetilbud i umiddelbar nærhet.

Og Nydalen står ikke stille, planene for videreutviklingen av Nydalen er omfattende. Her er det fremdeles god plass til nye kontorlokaler og boliger, og man har engasjert arkitekter, byplanleggere og samfunnsgeografer for å utrede mulighetene. Særlig vil handel, café- og restaurantvirksomheten utvikles videre, slik at tilbudet etter arbeidstid blir større og enda mer variert.

Historien

Den industrielle revolusjon satte Nydalen på kartet på midten av 1800-tallet. Akerselva som bruste gjennom området var en kraftkilde ulike industrier kunne dra nytte av. Blant annet ble spinnerier, veverier, samt jern- og spikerproduksjon etablert rundt 1850.

Dermed vokste det også frem et lite samfunn i Nydalen med boliger, bedehus og bad som omkranset elven og industrien. I 1890-årene var Nydalens Compagnie landets største tekstilfabrikk med 1100 ansatte.

Christiania Spigerverk startet sin produksjon i 1853, og i 1950-årene var det ca 1800 mennesker ansatt her også, og bedriften hadde egne borettslag og barnehager.

Arkitekt Peter Butenschøn i Institutt for byutvikling ivret for å åpne Akerselva for alle, ikke minst i Nydalen, der mye av elva var utilgjengelig. Dette grepet var en forutsetning for at Akerselva og Nydalen skulle få et liv etter industrien.

Nå er et nytt samfunn vokst frem, og Nydalen har blitt et nytt senter for næringsliv, utdanning, servicetilbud og miljø.

Boligene er igjen på plass, og det er liten tvil om at Nydalen atter en gang er blitt en levende bydel. Nydalen er likevel ikke ferdigutviklet – det vil fortsatt skje mye spennende i årene som kommer.

Nydalen er likevel ikke ferdigutviklet – det vil fortsatt skje mye spennende i årene som kommer.

Gårdeier-
foreningen

Nydalen Gårdeierforening er en felles organisasjon for alle eiere av bygg i Nydalen.

Foreningens formål er å skape og vedlikeholde et aktivt næringsmiljø i området Nydalen. Foreningen skal fungere som et felles talerør utad for eierne, videre er foreningen pliktet til å forestå drift og vedlikehold av utomhus fellesområder etter at Avantor AS har sørget for førstegangs opparbeidelse.

I denne sammenheng inngår veier (også offentlige som ikke er overtatt), gangveier, friområder, elveløp, dammer, broer, separat vanningsanlegg, gatelys, grøntanlegg, ledningsanlegg, felles profilerende markedsføring mv.