Til og fra Nydalen

Nydalen er bydelssentrum i Nordre Aker og ligger kun 11 minutter fra Oslo sentrum med t-bane.

Hver dag skal om lag 30 000 mennesker komme seg til og fra Nydalen. Gjennom hele Nydalen går det sammenhengende gang- og sykkelvei langs sjarmerende Akerselva. Herfra kan du sykle langs elva til Maridalen i nord eller sentrum og Bjørvika i sør.

Kollektivtransporten er veldig godt utbygd med hyppige avganger på buss og t-bane. Kjører du bil har Ring 3 avkjøringer i begge ender av Nydalen.

Nydalen har et godt utbygget sykkelveinett med sammenhengende gang- og sykkelvei langs Akerselva. Fra Nydalen kan du følge Akerselva til Maridalen i nord og Bjørvika i sør. Det er plassert ut 4 store og 10 små stasjoner slik at du kan pumpe luft og mekke litt. Det er over 900 parkeringsplasser inne og ute til din sykkel.

T-bane

www.ruter.no

Nydalen T-banestasjon ligger sentralt plassert og er det mest brukte kommunikasjonsmiddelet for reisende til og fra Nydalen. Line 4 og 5 går til og fra Nydalen, og det er 16 avganger hver time fra (i begge retninger). T-banen bruker eksempelvis 9 min til Majorstuen, 11 min til Nationaltheatret (med overgang til Flytoget) og 12 min til Jernbanetorget.

Bybuss og flybuss

www.ruter.no

Nydalen har gode bussforbindelser i alle retninger. Buss 23, 24, 30, 37, 51, 54, 56, 56B og 58 har alle stoppesteder i Nydalen. Flybussen (F3) stopper i Nydalen og går direkte til Oslo lufthavn Gardermoen.

Tog

www.vy.no

Nydalen er en stasjon på Gjøvikbanen med 17 daglige togavganger fra Nydalen i begge retninger. Linje RE30 og R31 går via Nydalen. Toget stopper ved samme stasjoner som Flytoget, ved Oslo S, Nationaltheatret og Skøyen.

Bil og parkering

Nydalen ligger like innenfor Ring 3 med forbindelse til E6 og E18. Det er 5 000 parkeringsplasser inne og ute.