Nydalsveien 12

Sykkelstasjonen står ved sykkelparkeringen utenfor hovedinngangen til Nydalsveien 12.

Her finner du verktøy for grunnleggende reparasjoner av sykkelen og en sykkelpumpe.