Vinneren av arkitekturkonkurransen er kåret

Med utkastet ”I love Nydalen” gikk arkitektkontoret SAAHA seirende ut av den begrensede plan- og designkonkurransen om utvikling av Nydalsveien 32B. Med seg på teamet hadde de Lala, Degree of Freedom og Gether.

Avantor inviterte ti kontorer til å konkurrere om hvordan det historiske industribygget i Nydalsveien 32B kan bevares, samtidig som det bygges nye boliger i, på eller ved bygget. Det var et ønske om å tilrettelegge for utadrettet virksomhet som åpner tilgangen til det nå lukkede industribygget slik at en stengt fasade kan erstattes med et aktivt og pulserende byliv.

Juryen har kåret det prosjektet som har det beste potensialet for videre utvikling til vinner. I samarbeid med Avantor skal vinnerteamet utvikle prosjektet videre, og gjennom omreguleringsprosessen skjer den nødvendige dialogen med berørte myndigheter, herunder Byantikvaren og Plan- og bygningsetaten. På denne måten vil kulturminnevern og utvikling bli ivaretatt.

– ”I love Nydalen” viser et robust konsept og utkastet kan gjennomgå store justeringer uten at den bærende arkitektoniske idéen går tapt. Vinnerutkastet fremhever kvalitetene i det historiske bygget på en god måte og åpner bygget for Oslos befolkning, står det blant annet i juryens begrunnelse.

Juryens begrunnelse samt mer informasjon om konkurransen kan lastes ned her.

Følgende team deltok i konkurransen:
• Jägnefält Milton
• Transborder Studio / K. Apeland
• JAJA / Hjellnes Consult
• MAD / Cebra / Erichsen og Horgen
• SPOL / Architectopia / DIFK / Tegn 3
• SAAHA / LaLa / Gether / Degree of Freedom
• Grape Architects / Element Arkitekter / Steensen Varming / Gullik Gulliksen /
Florian Kosche / DIFK
• LAN Architecture / PUSHAK / Civitas / Siv.ing. Finn Madsø AS
• Jensen og Skodvin Arkitekter / Olav Olsen AS / Dagfinn H. Jørgensen AS
• Arkitektfirmaet Helen & Hard AS