Siste hånd på verket

Spikerverket i Nydalen er et prosjekt bestående av tilsammen tre næringsbygg og fem lavblokker for boliger, som utgjør totalt 35 000 kvm kontorer og 156 leiligheter.

Torsdag 23. juni signerte Oslo Kemnerkontor leiekontrakt for det siste kontorbygget, Nydalsveien 24, noe som betyr at hele Spikerverksutbyggingen kommer til å bli fullført i løpet av 2017. Tidligere i vår besluttet Elkjøp å flytte inn i Nydalsveien 18, og i slutten av 2012 flyttet Egmonts nesten 650 medarbeidere inn i det første kontorbygget, Nydalsveien 12.

Boligdelen av Spikerverket har blitt svært godt mottatt, og de 156 leilighetene ble solgt i en rekordfart.

– Det gamle Spikerverket transformeres nå til et levende og innholdsrikt område som blir arbeidsplass for nesten 1800-1900 mennesker og bolig for om lag 300, forteller prosjektleder i Avantor Ola Thon.

Prosjektet vil med sin gode beliggenhet tilføre Nydalen sentrum ytterligere kvaliteter og øke livet på «gateplan» og tilliggende møteplasser.

Ideen ble utviklet sammen med MAD arkitekter for snart 10 år siden, og de første arbeidene ble satt i gang allerede i januar 2011. Med dette prosjektet forsvant den siste produksjonen på Christiana Spigerverk, som avsluttet sin produksjon like før årsskiftet 2010/2011. I dag fremstår prosjektet som et godt eksempel på hvordan gamle industriområder kan konverteres til gode boliger og kontorer.

Frem mot endelig ferdigstillelse i 2017 skal det også utvikles et parkanlegg i området mellom Spikerverket og Akerselva. Prosjektet vil dermed føye seg naturlig inn i Nydalens «naturbane» omgivelser, preget av moderne arkitektur i samspill med grønne og solrike omgivelser.