Oslo Ukulelefestival i Nydalen!

Lørdag 17. juni er det mye som skjer i Nydalen!  Verdens ukuleledag markeres med konserter og servering i Gjerdrums vei 10A. Her blir det konserter, stands, jam og workshops. I tillegg holdes Barnefestivalen «Jeg kan!» fra kl. 12-15.00 et steinkast unna på Deichmanske Bibliotek i Nydalsveien 30C.

Velkommen til en herlig ettermiddag med toner fra ulike ukuleleartister. Rause Retter sørger for servering – husk kun kort og Vipps.

For mer informasjon om arrangementet, gå inn på Facebook https://www.facebook.com/events/409477719433767/

eller http://www.osloukuleleorkester.no/