Hver dag skal om lag 30 000 mennesker komme seg til og fra Nydalen. Kollektivtransporten er veldig godt utbygd med hyppige avganger på buss og t-bane. Kjører du bil har Ring 3 avkjøringer i begge ender av Nydalen.