Nye boliger og urbant «grendehus» i Nydalen

OBOS ønsker å bygge 700 nye boliger i Sandakerveien 121 i Nydalen. Trykkerihallene skal samtidig forvandles til et aktivitetssenter for bydelen og binde den planlagte parken og boligprosjektet sammen.

Når Schibsted Trykk forlater Nydalen i 2025, ønsker OBOS å bevare deler av anlegget og transformere det til en storstue for bydelen. Illustrasjon: Reiulf Ramstad Arkitekter

4. juli sendte OBOS inn sitt planforslag for Sandakerveien 121 i Nydalen, et prosjekt som det ble varslet planoppstart for i 2017. Planforslaget leveres etter en omfattende prosess med blant annet Oslo kommune og Avantor. I tillegg til å realisere kollektivnære boliger har det å sikre en størst mulig park i Nydalen innenfor rammene som gjelder for området vært viktig.

– Vårt nye prosjekt i Nydalen har en rekke kvaliteter som gir gode boliger i et grønt, aktivt og spennende bomiljø. Vi har planlagt for en stor variasjon av boliger som skal treffe de som ønsker å bo sentralt i Oslo med en stor park og marka i umiddelbar nærhet. Vi ønsker å skape et unikt bomiljø med høy arkitektonisk kvalitet, variasjon og materialbruk, sier Anders Skauge, utviklingssjef i OBOS Nye Hjem.

I utviklingen av Sandakerveien 121 har OBOS hatt medvirkning med naboer og interessenter for å lytte til lokalmiljøet og avdekke hvilke behov som finnes.

– Vi har gjennomført flere runder med digital medvirkning under pandemien og det er avholdt møter med naboer. Planforslaget skal på offentlig ettersyn høsten 2022, og da ønsker OBOS å invitere interessenter og nabolag til en åpen dag i Nydalen hvor prosjektet blir presentert og vi kan fortsette dialogen om utviklingen, sier Skauge.

Urbant grendehus
Når Schibsted Trykk forlater Nydalen i 2025, ønsker OBOS at deler av anlegget skal bevares og transformeres til en storstue for bydelen.

– OBOS har sammen med kommunen, arkitekter, landskapsarkitekter og en rekke andre rådgivere, arbeidet for å få på plass et prosjekt med unike kvaliteter. Sammen med bydel Nordre Aker har vi samlet lokale lag, foreninger og politikere, og diskutert hvordan vi kan løfte et område som er sterkt utbygget over de senere årene. En ombygging av trykkerihallene har blitt svært godt mottatt av beboerne. Vi ønsker å gjøre hallene til et urbant grendehus som vil gi liv mellom husene, et stort løft for hele bydelen, og skape en god kobling til den store parken som er planlagt, sier Skauge.

2000 kvm i trykkerihallene er tiltenkt aktiviteter for de som bor i området, samt muligheter for kafeer, verksteder og annen næring. I tillegg vil det bli spennende boliger i den konverterte bebyggelsen. OBOS er nå i dialog med Bydel Nordre Aker og andre interessenter for samarbeid om tilbud og tjenester tilknyttet aktiviteter i trykkerihallene.

I planforslaget forplikter OBOS seg til gjennom bevaring og transformasjon, å bidra til etablering av en stor offentlig park på 11,5 dekar, en 6-avdelings barnehage med flott beliggenhet, nye innendørs aktivitetsarealer for barn og unge i trykkerihallene, og flere boliger i Nydalen i Oslo.