Ny gangbro over Kristoffer Aamots gate

Rammesøknaden om etablering av gangbro fra Lillohøyden over Kristoffer Aamots gate er nå godkjent av Plan- og bygningsetaten. Broen vil bidra til å sikre gangforbindelsen nord-sør mellom Nydalen Allé og Lillohøyden, og videre sørover til Sandaker og Bjølsen.

I Etatens begrunnelse for vedtaket heter det blant annet:

«Kristoffer Aamots gate har pr. i dag for få krysningspunkter og virker som en barriere i byrommet mellom Lillo/Sandaker og Nydalen. For å skape en sammenheng i bystrukturen er det derfor avgjørende at det sikres en ny forbindelse nord-sør i området. Etablering av gangbro er også viktig for å sikre en trafikksikker og trygg gangforbindelse på tvers av Kristoffer Aamots gate. Dette behovet har blitt ytterligere forsterket av nye Fernanda Nissens skole som åpner til skolestart i 2016. Skolen vil få elever fra Nordre Aker som vil være avhengig av å krysse Kristoffer Aamots gate som en del av skoleveien.»