Nødvendig veiarbeid på Ring 3 mellom Nydalen og Ullevål:

– Forbered deg på køer og planlegg alternativer

Fra mandag 15. april vil det kun være ett kjørefelt i begge retninger på Ring 3 mellom Ullevål stadion og Nydalen stasjon i seks uker fremover. Årsaken er nødvendige utbedringer av Gjerdrums vei bru, ifølge NTB.

Innsnevringen, som strekker seg fra Tåsentunnelen vestover til Nydalen stasjon, er et samarbeid mellom Statens vegvesen og Oslo kommune. Det påvirker også busstrafikken på Ring 3.

Seksjonssjef Gunnar Eiterjord fra Statens vegvesen beklager ulempene og oppfordrer sterkt til å velge alternative ruter eller transportformer for å unngå store køer og lengre ventetid.

– Vi beklager ulempene, men dette er viktige arbeider som må gjennomføres nå, sier seksjonssjef Eiterjord.

Statens vegvesen skal fjerne en betongplate i brua som kan utgjøre en mulig fare. Ved inspeksjon er det funnet at denne betongplaten, som bærer Vann- og avløpsetaten sitt vannrør, ligger på en stålvinkel som er hardt angrepet av korrosjon. Observasjoner viser også at andre deler av konstruksjonen og vann- og avløpsanlegget trenger oppgradering.

– Det er en stor fordel for trafikantene, Statens vegvesen og Oslo kommune at arbeidene gjøres samtidig. Samkjøringen av arbeidene gjør det billigere, vi blir raskere ferdig og trafikantene slipper flere stengingsperioder. Ikke minst er det svært viktig at dette løses før Ring 1 stenger, sier Eiterjord.

Arbeidet vil pågå mellom klokka 06:00 og 22:00 på hverdager de første ukene, og deretter mellom klokka 06:00-19:00. Det vil også være støyende arbeider som skjæring av betong, men disse vil primært utføres på dagtid.

– De som likevel kjører Ring 3 etter trafikkomleggingen må påregne betydelig lengre tid, være oppmerksomme på skilting og vise hensyn, sier Eiterjord til NTB. Det er sendt ut informasjon til nærområdet, og det oppfordres til å følge oppdaterte trafikkmeldinger på www.vegvesen.no/trafikk.