De unge trives i Nydalen

Hvis du synes det er langt mellom spaserstokkene i Nydalen har du helt rett. Dette er faktisk en av Oslos mest ungdommelige bydeler: Her er over 50% av beboerne mellom 19 og 34 år gamle. Dette kommer frem i SSBs statistikk, som også viser at barnevogner i liten grad preger gatebildet: 62% av de som bor i Nydalen er enslige uten barn – mens 22% er par uten barn.

Den typiske Nydalen-beboeren er ung, samfunnsengasjert og miljøbevisst ifølge Experian Insight. De verdsetter nærhet til skog og mark, men benytter seg også i stor grad av uteliv som restauranter, bar og museum.