Byutvikling i Nydalen – en panelsamtale

Nydalen er kanskje en av Norges mest attraktive bydeler. Det bor og jobber like mange mennesker her som i en mellomstor by. Det er trangt om plassen og flere er på vei inn. Da må utbyggerne planlegge nøye for å ta hensyn til de som vil inn og ikke minst til de som allerede bor her. I kveld har vi satt sammen et panel for å få innsikt i hvordan utbyggerne tenker, hvilke planer de har for fremtiden.

“Bydoktor” Erling Fossen fra Oslo Metropolitan Area er ordstyrer.
Fossen har holdt nærmere 500 foredrag, pisket opp stemningen på over 100 folkemøter, vært debattleder og bidratt til det offentlige ordskiftet om byutvikling i alle de største norske byene.

Øystein F. Thorup, adm. dir. i Avantor kommer. Avantor eier mer enn 250.000 kvm eiendom og har utviklet mer enn 600.000 kvm næringslokaler, stått for mye, om ikke det meste, av utbyggingen av Nydalen de siste 25 årene.

Utviklingssjef Anders Skauge i OBOS Nye Hjem kommer og kan fortelle om OBOS’ planer i området. De eier jo også tomten hvor mange ønsker seg park.

Torger Kjeldstad, talsperson for aksjonsgruppen Ja til stor park i Nydalen stiller opp og snakker på vegne av aksjonsgruppen.

I tillegg kommer Knut Schreiner, kultursosiolog Rodeo Arkitekter. Schreiner kommer på vegne av redaksjonen bak boken “Forankring fryder” som omhandler medvirkning i byutvikling og arkitektur. Boken gir ulike perspektiver på medvirkning som idé og praksis, konstruktive og problematiske sider ved medvirkning og grensedragningene mellom medvirkning og medbestemmelse.

Arrangementet er gratis og åpent for alle. Gjort mulig med midler fra Fritt Ord.

Sted:
Deichman Nydalen, Nydalsveien 30 C

Når:

Se Facebookarrangement