Bysykler til Nydalen

Mandag 4. april kom den nye bysykkelordningen i Oslo på plass. Tidligere har tilbudet kun eksistert i bykjernen, innenfor Ring 2, men nå vil omtrent en tredel av stativene plasseres mellom Ring 2 og Ring 3. Sykkelstativ til Nydalen har vært svært etterspurt og endelig kommer det nå på plass. Det er inngått avtale om at stativ skal settes opp rett ved BI, til glede for alle som studerer, jobber og bor i Nydalen.

– Byrådet vil støtte opp om en knutepunktpolitikk, slik at det blir enklere for folk å veksle mellom kollektivtransport, sykkel og gange. Her er bysyklene ypperlige, de sørger for en unik fleksibilitet i hverdagen, sier Lan Marie Nguyen Berg, byråd for miljø og samferdsel.

Det er ikke bare stativene som er nye, hele sykkelparken byttes også ut. De nye syklene skal være mer robuste, veie mindre, være lettere å sykle på, ha større hjul og egen smarttelefon-holder for å nevne noe. Selv om man ikke må ha smarttelefon for å bruke de nye bysyklene, så er det helt klart en fordel. Med appen Oslo Bysykkel kan du blant annet se hvor nærmeste stativ er, og hvor mange sykler og låser som er tilgjengelige.

FAKTA:
• I løpet av 2016 skal det bygges nærmere 200 nye stativer, med 3.000 sykler til disposisjon.
• Urban Infrastructure Partner AS eier og driver bysyklene i Oslo. Dette gjøres på oppdrag fra Clear Channel Norway AS.
• For sesongen 2016 koster et sesongabonnement 299 kr.
• Litt over 30.000 mennesker i Oslo bruker bysyklene.
• Stativene er åpne fra kl. 06-00. Tilgjengelige fra april til november.
• Kilde: oslobysykkel.no