BUA har åpnet!

Nå kan du låne utstyr til tur, lek, idrett og moro – helt gratis!


Tekst og foto: Kristin Tufte Haga, Nordre Aker Budstikke
Les hele artikkelen her

BUA er en nasjonal ideell organisasjon som jobber for at barn og unge skal få mulighet til å prøve flere og mer varierte aktiviteter, ved hjelp av utlån av utstyr til sport og friluftsliv. I Oslo er det i dag 10 BUA-utlånssentraler, som stort sett driftes av ideelle organisasjoner eller bydelene.

I Maridalsveien

I Nordre Aker er det bydelen som skal drifte BUA, som holder hus vegg i vegg med Frisklivssentralen i Rachel Grepp-huset i Maridalsveien 292 på Tåsen.

På BUAs nettsider står det at det i Nordre Aker blir mulig å låne utstyr til tur, lek, idrett, spill og moro. Låntakerne må opprette en låneprofil, og er man under 18 år må en av
foreldre opprette låneprofil og sette deg som medlåntaker.

På Facebook skriver BUA Nordre Aker:

«BUA Nordre Aker er en utstyrssentral hvor alle kan låne gratis sports- og fritidsutstyr, og driftes av Bydel Nordre Aker. Se www.bua.io for mer informasjon om låneordningen. Vi vil fortsette å dele det som skjer i bydelen her med fokus på nærmiljø, natur, grønt skifte og arrangementer, så tips oss gjerne om hva som skjer i bydelen vår!»

BUA åpnet med en markering for inviterte torsdag 11. juni. Hvor store lokaler BUA egentlig disponerer i Maridalsveien, var det ingen nøyaktig informasjon på da avisa var innom, men det er stort. Stort kjøkken, møterom, treningsrom, kontorer og ikke minst selve lokalet der man kommmer inn og låner med seg utstyr. I tillegg planlegges det et sykkelverksted ved lokalene.

Bredt samarbeid

Spesialkonsulent frivillighet, folkehelse og nærmiljø, Louise Larsen Dahl, har vært drivkraft bak etablering av utstyrssentralen. Hun ønsket velkommen:

Dahl forteller til Nordre Aker Budstikke at etableringen er finansiert av et spleiselag. Blant annet av Kulturetaten, Bymiljøetaten, Oslo som Miljøhovedstad og nabolagsprogrammet, Barne- og familiedirektoratet, Grønn jobbreisevei, og Grønne midler fra Bydel Nordre Aker. Totalt med prosjektleder har BUA Nordre Aker kostet rundt én million å etablere.

Det er Boligbygg Oslo KF som eier bygget, og Dahl roser det kommunale selskapet for godt samarbeid og positivitet rundt prosjektet.

Ikke minst fikk også miljøterapeut Brita Mikkelsen hederlig omtale, for å ha stått på og tatt initiativ i etableringen av BUA.

Tilgang med Oslo-nøkkelen

Bydel Nordre Aker er pilot for et prosjekt som etterhvert skal gjøre det mulig å bestille utstyr på nett, og hente og levere det tilbake via el-nøkkel, gjennom Origo og Oslo-nøkkelen.

Lokalene er også tilgjengelige for organisasjoner og idrettslag. Det er også ansatt to ungdommer på deltid som skal hjelpe med å drifte sentralen, samt gjøre reparasjoner og service på utstyret.

– Dette skal bli bydelens grønne flaggskip og vårt nye nærmiljøhus, sa Dahl.

Bydelsutvalgsleder Bente M. Larsen (Ap) fikk æren av å klippe snor og erklære BUA Nordre Aker som åpen: 

– Nå er også vår bydel en del av BUA-nettverket. Et viktig tiltak for alle som vil bidra til å redusere verdens forbruk og ta klimavennlige valg i hverdagen, sa Larsen.

Fra og med mandag blir det ordinære åpningstider mandager kl. 10.00-13.00, tirsdager kl. 17.00-19.00 og torsdager kl. 17.00-19.00.

Les mer