Åsne Seiestad og Jan Kjærstad på Deichmanske Bibliotek i Nydalen 28. november

Katastrofespråket med Åsne Seierstad og Jan Kjærstad

Katastrofens språk. Krisens ord. Hvordan snakker vi om de store, kollektive kriser – i fiksjonen, i sakprosaen og i virkeligheten? Hvordan preger det kollektive sjokket våre tanker, vårt språk, vår adferd? Hvordan trøster vi, hvordan samler vi oss, hvordan forklarer vi det meningsløse? Finnes ondskap? Og rettferdighet? Hvordan skaper disse individuelle skjebnefortellingene og den kollektive gjenfortellingen historien om Norge i dag?

Gå inn på https://www.facebook.com/events/124596411555017/ for mer informasjon