Åpner Norges største rehandelssenter

Nabolagsbyggerne Avantor og den sirkulære inkubatoren som har fått navnet Nydalen fabrikker har slått gode krefter sammen og skal blåse nytt liv i Fiskars-bygget i Nydalen med et rehandelssenter.

Avtalen som gir klarsignal og startskudd for å fylle det ikoniske Fiskars-bygget med innhold, er signert. Primusmotor og fabrikksjef for Nydalen fabrikker, Anne Dubrau gleder seg.

– Nå kan Oslo-borgerne glede seg til å ta del i dette spennende prosjektet sammen med oss. Vi vil at lokalbefolkningen skal engasjere seg. Det skal være et sted som fremmer miljø, sosiale verdier og økonomisk vekst, forklarer Dubrau.

Gjenbruk skaper nye historier og lokalene får en innvendig forandring, men fasaden skal bestå.

– Vi er glade for at Avantor vil være med oss på denne reisen. Vi opplever at Avantor er en fremoverlent aktør som ønsker å bidra til nye løsninger både innen miljømessig og sosial bærekraft. For oss er også Nydalen et strategisk spennende sted med sin beliggenhet midt i byen og sin lange industrihistorie. Nydalen Fabrikker skal bygge byen ytterligere sammen og gir område et grønt industriløft, sier hun.

Avantor er også svært fornøyd med samarbeidet.

– Vi ønsker at Nydalen skal være et sted hvor folk lever og bor, ikke et sted der folk jobber også drar hjem. Vi jobber for å bygge gode nabolag hvor innbyggerne trives. Jeg tror at et rehandelssenter kan bidra til nettopp det, sier Øystein F. Thorup som er administrerende direktør i Avantor.

Les mer om Nydalen Fabrikker