AkerselvaAkademiet 6: Akerselva som fremtidens bade- og fiskeelv

AkerselvaAkademiet vil gjennom fire populærvitenskapelige kveldsforelesninger og to elvevandringer presentere Akerselvas miljøtilstand, utvikling og trusler i fortid og nåtid.

På dette siste arrangementet i AkerselvaAkademiet vil vi se nærmere på den fremtidige utviklingen av Akerselva som bade- og fiskeelv, to aktiviteter som er i delvis konflikt med hverandre. På badefronten har bl a Bydelsutvalg Sagene siden 2005 hatt som en «kampsak» å få til en badeplass ved Myraløkka. Nå har Bymiljøetaten (BYM) igangsatt en mulighetsstudie. Men samtidig fortsetter det å komme kloakkinnblanda overløpsvann fra områdene ovenfor. For sportsfiskerne har utviklingen med laksen vært formidabel. Oslo Fiskeadministrasjon (OFA) har dessuten ønsker om å få laksen opp forbi Øvre Foss som egentlig er en naturlig barriere. Og hva kan det innebære for fisket og badinga at Maridalsvannets status som Oslo hoveddrikkevannskilde forsvinner om ca. 10 år?

Bidragende denne siste kvelden blir Finn Hungerholdt, OFA; Ingvild Skumlien Furuseth, NIVA og Terje Laskemoen, BYM. Sindre Langaas, NIVA, holder i taktpinnen.

Som vanlig vil det bli servert litt lett mat før vi starter opp kl 17.15. Så om dere ønsker en liten matbit gjelder det å møte litt før.

Bakgrunn:
Akerselva har hatt en formidabel forbedringshistorie. Dens funksjon og status over tid har derfor total endret seg. Historisk sett var den (først) en drikkevannskilde, dernest kraftkilde, og så et «avløpsrør til fjorden». Lenge var den derfor et illeluktende vassdrag som de velbemidlede holdt seg langt unna. Men gradvis har den bl.a. gjennom utbygging av avløpsnettet og nedleggelser av industriene langs elva blitt en rekreasjonsperle til glede for nærboende, Osloborgerne i stort så vel som en turistmagnet for internasjonale og nasjonale besøkende. Å gå på tur langs Akerselva fra Maridalsvannet til Oslo Sentrum eller den andre veien har blitt en favorittaktivitet for mange. To andre sommeraktiviteter som har blitt veldig populære og er nært kobla til vannkvaliteten i elva er bading og fisking.

AkerselvaAkademiet arrangeres som del av det offisielle programmet for Oslo europeisk miljøhovedstad 2019, og målet er å sette fokus på Akerselvas helsetilstand over tid og hvordan dette påvirker bruken av vassdraget.

Les mer