Et levende og fremtidsrettet bydelssentrum
Nydalen er kun 11 minutter unna Oslo sentrum

Om Nydalen

Nydalen er kun 11 minutter unna Oslo sentrum og er med sine unike kvaliteter et meget attraktivt sted å jobbe, bo og studere.

Det er i dag ca 30 000 som bor, jobber eller studerer her, og Nydalen har blitt et attraktivt og levende sentrum for bydel Nordre Aker i Oslo. Kombinasjonen av urbane og landlige kvaliteter gjør Nydalen til noe helt unikt. Det ligger sentralt – kun 11 minutter unna sentrum, men du har samtidig flotte turløyper, badeplasser og grøntområder rett utenfor døren. Her finner du koselige spisesteder og alt du måtte trenge av servicetilbud i umiddelbar nærhet.

Og Nydalen står ikke stille, planene for videreutviklingen av Nydalen er omfattende. Her er det fremdeles god plass til nye kontorlokaler og boliger, og man har engasjert arkitekter, byplanleggere og samfunnsgeografer for å utrede mulighetene. Særlig vil handel, café- og restaurantvirksomheten utvikles videre, slik at tilbudet etter arbeidstid blir større og enda mer variert.

Beliggenhet og kommunikasjon

Nydalen er bydelssentrum i Nordre Aker og ligger kun 11 minutter fra Oslo sentrum med t-bane.

Kollektivtransporten i Nydalen er veldig godt utbygd med hyppige avganger på både t-bane og buss. Kjører du bil har Ring 3 avkjøringer i begge ender av Nydalen.

T-bane

Nydalen T-banestasjon ligger sentralt plassert og er det mest brukte kommunikasjonsmiddelet for reisende til og fra Nydalen. Det er 16 avganger hver time fra Nydalen T-banestasjon (i begge retninger). T-banen bruker eksempelvis 9 min til Majorstuen, 11 min til Nationaltheatret (med overgang til Flytoget) og 11 min til Jernbanetorget.

Bil og Parkering

Nydalen ligger like innenfor Ring 3 med forbindelse til E6 og E18. Det er 5 500 parkeringsplasser inne og ute.

Bybuss og Flybuss

Nydalen har gode bussforbindelser i alle retninger. Buss 23, 24, 30, 37, 51, 54, 56, 56B og 58 har alle stoppesteder i Nydalen. Flybussen (F3) stopper i Nydalen og går direkte til Oslo lufthavn Gardermoen.

Tog

Nydalen er en stasjon på Gjøvikbanen med 17 daglige togavganger fra Nydalen i begge retninger. Toget stopper ved samme stasjoner som Flytoget, ved Oslo S, Nationaltheatret og Skøyen.

Nydalen har et godt utbygget sykkelveinett, med sammenhengende gang- og sykkelvei langs Akerselva, fra Bjørvika til Maridalen.

Historie

Den industrielle revolusjon satte Nydalen på kartet på midten av 1800-tallet. Akerselva som bruste gjennom området var en kraftkilde ulike industrier kunne dra nytte av. Blant annet ble spinnerier, veverier, samt jern- og spikerproduksjon etablert rundt 1850.

Dermed vokste det også frem et lite samfunn i Nydalen med boliger, bedehus og bad som omkranset elven og industrien. I 1890-årene var Nydalens Compagnie landets største tekstilfabrikk med 1100 ansatte.

playingground

Christiania Spigerverk startet sin produksjon i 1853, og i 1950-årene var det ca 1800 mennesker ansatt her også, og bedriften hadde egne borettslag og barnehager.

Arkitekt Peter Butenschøn i Institutt for byutvikling ivret for å åpne Akerselva for alle, ikke minst i Nydalen, der mye av elva var utilgjengelig. Dette grepet var en forutsetning for at Akerselva og Nydalen skulle få et liv etter industrien.

sign

Nå er et nytt samfunn vokst frem, og Nydalen har blitt et nytt senter for næringsliv, utdanning, servicetilbud og miljø.

Boligene er igjen på plass, og det er liten tvil om at Nydalen atter en gang er blitt en levende bydel. Nydalen er likevel ikke ferdigutviklet – det vil fortsatt skje mye spennende i årene som kommer.

Nydalen er likevel ikke ferdigutviklet - det vil fortsatt skje mye spennende i årene som kommer.

Gårdeierforeningen

Nydalen Gårdeierforening er en felles organisasjon for alle eiere av bygg i Nydalen.

Foreningens formål er å skape og vedlikeholde et aktivt næringsmiljø i området Nydalen. Foreningen skal fungere som et felles talerør utad for eierne, videre er foreningen pliktet til å forestå drift og vedlikehold av utomhus fellesområder etter at Avantor AS har sørget for førstegangs opparbeidelse.

I denne sammenheng inngår veier (også offentlige som ikke er overtatt), gangveier, friområder, elveløp, dammer, broer, separat vanningsanlegg, gatelys, grøntanlegg, ledningsanlegg, felles profilerende markedsføring mv.