Avantor vil utvikle Nydalen i ti år til

Avantor vil investere rundt 2,5 milliarder i Nydalen de kommende fem årene.

Artikkel hentet fra Finansavisen
Tekst: Kristin Vidhammer

– Vi har også flere prosjekter på sikt, og vil holde på her i Nydalen i de neste ti årene også, sier adm. direktør Øystein Thorup i Avantor.

Et stort prosjekt som selskapet jobber med reguleringen av er Nydalen Park, som består av 400 boliger, 13.000 kvadratmeter kontorbygg og en park i midten som skal binde Storo og Nydalen sammen.

Dette er et stort prosjekt til halvannen milliard kroner.

– Vi håper å få sendt dette til politisk behandling i løpet av våren. Signalene er at man ønsker fortetting rundt knutepunkter, flere boliger og grøntarealer i Nydalen.

I så fall kan de første leilighetene stå ferdig i 2023.

 

Bydelsutvikling i Nydalen

Avantor har så langt utviklet 600 boliger og over 600.000 kvadratmeter næringsareal i Nydalen, deriblant BI-bygget, Radisson Blue-hotellet, en rekke kontorbygg, servicetilbud, samt rekreasjonsområder og badeplass langs Akerselva.

– For å utvikle Nydalen som næringsklynge, har det vært avgjørende å utvikle boliger, servicetilbud og rekreasjonsområder for å skape aktivitet også etter kontortid, sier han. 

Det handler om å tenke helhetlig og skape et område der folk trives.

– Da må vi også tørre å bruke penger på byrommene, både for leietagerne sin del og for å opprettholde verdiene på boligsiden.

Fortsatt har Avantor over 100.000 kvadratmeter utviklingspotensial i Nydalen.

– Vi er fremdeles ikke ferdig. Vi er nå i ferd med å skape Nydalen fra en moderne til en mer urban bydel. Det handler om å bygge flere boliger, aktivere byrommene og skape en bedre forbindelse mellom Storo og Nydalen.

Gullhaug Torg-prosjektet

Thorup håper også å snart sette i gang bygging av Gullhaug Torg 2 på 10.000 kvadratmeter.

– Dette vil bli et høyhus på 18 etasjer hvor de ti øverste etasjene skal bli leiligheter, resten kontorer og servering, sier han.

Prosjektet tar i bruk nyskapende miljøteknologi og blir det første kombinasjonsbygget i Norge med naturlig klimatisering. Prosjektet er valgt ut som ett av Futurebuilts forbildeprosjekter. Thorup regner med byggestart til våren og at prosjektet står ferdig i 2022.

I løpet av våren håper Thorup også på oppstart av byggingen av Gullhaug Torg 5, som er et kontorbygg på 14.000 kvadratmeter.

Dette er også planlagt å stå ferdig i 2022.

Les hele artikkelen her