26. mars
Nydalsveien 28 17:00 - 18:45 Påmelding

De stygge kjemikalieutslippene i Akerselva – Hva skjedde og hvordan gikk det med livet i «ælva»?

AkerselvaAkademiet vil gjennom fire populærvitenskapelige kveldsforelesninger og to elvevandringer presentere Akerselvas miljøtilstand, utvikling og trusler i fortid og nåtid.


Dette er det andre av fire arrangementer. Temaet for årets andre AkerselvaAkademi er: De stygge kjemikalieutslippene i Akerselva – Hva skjedde og hvordan gikk det med livet i «ælva»?

Etter at Akerselva Miljøpark ble etablert i 1989 har det vært et helt annet fokus på Akerselvas vannmiljø enn det vi så tidligere i det forrige århundre. Et systematisk arbeid ble igangsatt for å minske forurensning av elva fra både industrielle og andre punktkilder og diffuse kilder til forurensning. Like fullt har ikke Akerselva vært forskånet for uønskede tilførsler av miljøgifter og annet. Natt til onsdag 2. mars 2011 skjedde bl.a. et alvorlig uhell på Oset vannbehandlingsanlegg øverst i elva, ved at Vann- og avløpsetaten gjorde en feil som førte til at til sammen 6 000 liter fortynnet klor rant ut i Akerselva. Utslippet fikk store konsekvenser for livet i elva, nesten alt liv i vannet ble drept. Men ekspertene ble samtidig overrasket over hvor raskt livet ble re-etablert. Dette og andre utslipp og forurensinger vil avd. dir Terje Laskemoen, Bymiljøetaten og overingeniør Kine Bæk, NIVA, fortelle om.

Enkel servering fra kl 16:45
Programmet starter kl 17:15

Datoer for arrangementene:

26/2 Akerselvas miljøhistorie de siste 100 år

26/3 De stygge kjemikalieutslippene i Akerselva – Hva skjedde og hvordan gikk det med livet i «ælva»?

9/5 Akerselvas venner inviterer til en guidet vår-vandring langs den nedre delen av Akerselva.

17/9 Blant laks, mink og mikroplast i Akerselva

22/10 Elvebreddene og den grønne infrastrukturens betydelse for Akerselvas miljøtilstand

19/11 Store miljøframskritt de siste tretti år – vil det fortsette? Og hva er de framtidige truslene?

Les mer på www.miljohovedstaden.no/program/akerselvaakademiet